Tuto techniku považuji za jemnou terapeutickou techniku. Kineziologie mě oslovila svou efektivností a tím, že pomáhá lidem jít poměrně rychle k jádru problému. Vznikla v Americe a rozšířila se do celého světa. Pracuje se pomocí tzv. svalového testu, s jehož pomocí lze zjistit původ obtíží klienta. Pomocí korekcí zaměřených na tělo a práce v tzv. F/O držení lze harmonizovat a následně přepsat řadu stresových situací z minulosti, které v současnosti způsobují problémy.

Kvůli své jemnosti je dle mého mínění vhodná pro malé děti, maminky s malými dětmi, těhotné ženy apod. Lze ji použít téměř pro každého na problémy, které jsou dobře uchopitelné a specifikované (např. různé strachy, problémy se spánkem, problémy ve vztazích, chybná blokující přesvědčení apod.). V rámci kineziologie lze provádět celé odbloky na různá témata nebo lze využívat i jednotlivých prvků z kineziologie – tzv. korekcí – pro harmonizaci těla a duše (jako tzv. duševní hygienu).

Techniku kineziologie one brain propoujuji dalšími terapeutickým technikami.

Jak kineziologie pomáhá?

  • Odhalení příčiny daného problému, její zpracování a odstranění
  • Nastolení nových funkčních a žádoucích způsobů chování, myšlení a prožívání
  • Klientovi je navrácena možnost volby (směrem k chování a prožívání dle jeho svobodné vůle)
  • Klient se začne cítit lépe, svobodněji, radostněji, jeho problém ho přestane omezovat a trápit

S čím kineziologie pomáhá?

  • Různé strachy, nespavost, úzkosti
  • Partnerské problémy
  • Dětské problémy – např. koktavost, pomočování, agresivní chování, tzv. dys-poruchy
  • Problémy se sebevědomím, sebeprosazením
  • Nespokojenost v životě apod.

Kineziologie dokáže tyto obtíže buď přímo odstranit nebo zmírnit. Míra úlevy klienta záleží na jeho otevřenosti, ochotě se změnit a dále na sobě pracovat (formou tzv. úkolů na doma a event. dalších kineziologických sezení).

Tuto techniku používám na sezeních „Kineziologie One Brain“ a v případě potřeby ji propojuji i s jinými terapeutickým nástroji (zejména zpracování emocí a přesvědčení).

Poradenské konzultace a terapie můžete objednat za pomoci kontaktních údajů ZDE.

Stručný ceník služeb najdete zde.

Osobní konzultace probíhají v Brně. Centrum Mandala (Opletalova 600/6)