Každý z nás musí pracovat. Prací vyděláváme peníze, které potřebujeme k životu. Dělat něco, co mě baví a těší a o čem jsem vnitřně přesvědčený, je tím, co nám do života přináší radost a štěstí. Co ale s tím, když jsem v práci nespokojený? Jestliže nás práce nebaví, máme v zásadě dvě možnosti:

  • První možností je zůstat ve stávající práci, ale udělat to tak, aby vás to bavilo
  • Druhou možností je začít hledat jinou práci nebo jiný způsob seberealizace

Obě možnosti jsou vhodné. Pro to, abyste našli východisko ztéto situace, je potřeba, abyste si u sebe některé věci uvědomili, promysleli a podívali se na vaši situaci z nadhledu.

Podívejme se na první možnost, a to zůstat ve stávající práci, ale udělat to tak, abychom se s ní smířili. V zásadě to znamená přijmout současnou práci jako tu, kterou teď máte dělat. Uvědomte si, že neexistuje „špatná“práce nebo nějaká „špatná“ situace. To, že vdané práci jste, má svůj smysl a důvod. Něco se zde máte naučit, prožít, uvědomit si, získat zkušenost apod.

Když jste vsituaci, která vám nevyhovuje a nemůžete tuto situaci změnit, pak je potřeba změnit postoj k dané záležitosti. Tzn. začít se na danou záležitost dívat jinak. Začnete-li se na danou záležitost dívat jinak, přestanete být v pozici oběti. A začnete se stávat aktivními tvůrci reality. Položte si otázku: Co mohu udělat pro to, aby mi bylo vsoučasné práci dobře? Můžete udělat několik následujících změn:

  • Začněte hledat, jaký vám ta práce dává smysl – proč ji děláte a jak přispíváte světu nebo společnosti.
  • Dělejte jednotlivé pracovní úkony v práci tak, abyste snimi byly spokojeni. Vykonávejte věci kvalitně, důsledně a mějte u nich dobrý pocit. Učte se nové věci, rozvíjejte se, vzdělávejte se apod.
  • Buďte vděčný/á za to, že tuto práci máte že díky ní dostáváte peníze.
  • Uspořádejte si pracovní prostředí tak, aby vám tam bylo hezky. Dopřávejte si pravidelné přestávky, např. s kávou. Byť jste v práci, nezapomínejte sami na sebe a pečujte o sebe.
  • Můžete se zeptat sám/sama sebe: Co mám změnit pro to, aby mi v této práci bylo lépe? Mám dělat věci jinak? Mám něco někomu říct nebo si s někým vyjasnit? Mám v něčem přidat nebo naopak ubrat? Mám se přestat se strachovat a stresovat a více se uvolnit a brát věci s nadhledem?

Co se týče oblasti práce – každá práce má takový smysl, jaký ji dáme my sami. Mnohdy není důležité, co v životě aktuálně děláme, ale spíše to, jak se u toho cítíme. To, jak se u něčeho cítíme a jak to prožíváme, můžeme mnohdy sami ovlivnit. Můžeme se rozhodnout začít se na danou práci dívat jinak a užívat si to v ní. Nebo můžeme zjistit, proč se cítíme vdané práci špatně – s čím to souvisí v našem životě (např. za pomoci terapie) a proměnit to.

Můžeme se rozhodnout, že změníme práci. Můžeme začít podnikat. Můžeme si zjistit, na co se hodíme, jaký máme potenciál, co umíme a co nás naopak v pracovní oblasti brzdí. O tom všem třeba někdy příště….

Zaujalo Vás toto téma? Více o něm najdete v mém e-booku „Zrcadlo práce“